Bestyrelsesmøde 13. juni 2016

Referat af bestyrelsesmøde d. 13/06

Til stede:

Dagsorden:

1)                Godkendelse af Dagsordnen.

2)                Næste møder.

3)                Udvalg.

4)                Formandskab.

5)                Øvrigt – siden sidst.

6)                Planlægning.

7)                Byggesager.

8)                Evt.  

Referat:

1. Godkendelse af dagsordnen:

Enstemmigt godkendt.

2. Næste møder:

 1. august 18:30 hos Annette
 2. september 18:30 hos Diana

 

3.a Grønt:

Der er udtaget præmiehaver.

Der sendes to påtaler.

 

3.b Økonomi:

Har brug for hjælp.

Ordnede udlæg m.v.

 

3.c Havesalg:

 

 

Møde med vurderingsudvalget.

 

4. Formandsskab:

Plombering

 • Dino og Diana
 • Kasper laver en adresseliste

 

Havenumre

 

Udlejning af maskiner

 • Havefræser
 • Græstrimmer
 • Vertikalskærer
 • Kompostkværn
 • Pælebord

 

Sand, grus, m.m. til fælles brug.

 

Parkering

 

5. Øvrigt – siden sidst:

Bla

6. Planlægning:

Tysklandstur 13. august 2016

7. Byggesager:

Bla

8. Evt.:

Bla

 

Bestyrelsesmøde 11. maj 2016

Referat af bestyrelsesmøde d. 11/5

Til stede:

Dagsorden:

1)                Godkendelse af Dagsordnen.

2)                Næste møder.

3)                Udvalg.

4)                Formandskab.

5)                Øvrigt – siden sidst.

6)                Planlægning.

7)                Byggesager.

8)                Evt.  

Referat:

1. Godkendelse af dagsordenen:

Enstemmigt godkendt.

2. Næste møder:

 1. juni hos Dino.

3.a Grønt:

Enkelte nedslag.

Hækken skal ned i 160

3.b Økonomi:

Fint.

 

3.c Havesalg:

Der er gang i havesalget nu hvor vi har fået alle procedurer færdige.

 

 

4. Formandsskab:

Vandsystem – update

Nye adresser – er på vej

Hæk/hegn? Vi venter

5. Øvrigt – siden sidst:

 

6. Planlægning:

Bla

7. Byggesager:

Birkevej 14 – er klarmeldt

8. Evt.:

Bla

 

Adresser i haven

Det ser nu ud til at der forhåbentligt snart kan komme lidt skred i de nye adresser i haveforeningen.

Vi har fået fremsendt et svar fra kommunen med kommentarer på vores forslag til ny nummerering. Vi har fremsendt vores svar til disse kommentarer og afventer hvordan de forholder sig til disse.

Når vi når frem til enighed herom skal forslaget i en eller anden form for høring før de nye adresser kan implementeres.

I skal derfor være opmærksom på at alle haver indenfor overskuelig fremtid skal have nye husnumre.

Haveleje – saldoudligning

I forbindelse med indførslen af nyt betalingssystem, månedlig opkrævning og PBS har der i en overgangsperiode været mulighed for at betale sin haveleje på selvbetjeningen.

Det har vist sig at administrationen ved denne service er for stor og vi fjerner derfor muligheden for “at udligne sin konto”. Det vil derfor fremadrettet kun være muligt at betale havelejen via fremsendte giro eller over PBS.

Det er derfor vigtigt at du holder dine kontaktdata opdateret via selvbetjeningen så girokort kommer frem til dig.

Trillegården – update

Så ruller sommer ind over os og det syder og bobler i vores lille hyggelige koloni.

Generelt er etableringen af vandsystemet gået som forventet. Overordnet set stor tilfredshed men selvfølgelig rammer så stor en opgave nogen hårdere end andre. De sidste er først blevet koblet på vandet i sidste weekend, hvilket ikke er tilfredsstillende men det kan jo ikke rigtigt gøres om.

Jeg er blevet mødt med mange meninger og holdninger undervejs – sådan er det nok også. Jeg kunne have håbet, at alle de kloge kommentarer og den viden var blevet bragt i spil da vi ligesom lagde kortene på bordet på henholdsvis den ordinære og ekstraordinære generalforsamling: INGEN af os i bestyrelsen kunne kalde os eksperter. Vi er klogere nu, men eksperter er vi sgu’ fortsat ikke når det kommer til entreprenørarbejde. Jeg vil derfor ydmygest bede om ikke én gang til høre om, at det ene kunne eller burde være løst på en eller anden måde. Hvis man vil være behjælpelig så tænk fremad. Hvad kan der fremadrettet gøres for at udbedre eventuelle fejl og mangler. Der har været rig mulighed for at byde ind inden vi gik i gang. Bagklogskab kan ingen bruge til noget i denne sammenhæng.

I morgen mandag har jeg (forhåbentligt) afsluttende byggemøde. Jeg håber at de sidste fejl og mangler kan rettes hurtigst. Jeg melder ud når jeg ved hvordan og hvornår. Én af de største udfordringer er de blå stophaner. Vi har en løsning på det selv, men jeg er nødt til at holde mig til procedurerne i forbindelse med overleveringen så vi ikke kommer til at stå med ansvaret.

Når fejlene og manglerne er ordnet har vi “kun”, at der skal køres ærtesten ud på alle vejene. Dette bliver gjort når vi i byggekredsen vurderer, at vejene er klar til det. Vi forsøger at fremskynde det ved at køre stabilgrus på og tak til de hårdtarbejdende for et fantastisk stykke arbejde i weekenden. I næste weekend forventer vi at køre på med endnu en omgang stabilgrus så vi når hele vejen rundt i foreningen. Om ærtestenene kommer på om en måned, om et halvt år eller til næste år kan jeg derfor ikke svare på, men det giver ikke mening at kyle 100.000 ud af vinduet bare for at få ærtesten på så hurtigt som muligt, hvis det så alligevel viser sig at være for tidligt. Vi tilbageholder et beløb ca. svarende til det som det vil koste os at lægge ærtesten ud.

I de kommende måneder vil der være brug for at holde p-pladser tomme på enkeltdage så vi nemmere kan navigere med vejhøvlen. Den er ekstremt tung at løfte rundt på, hvis den skal vendes med håndkraft og kan dette undgåes de steder, hvor der er p-plads er dette en stor hjælp.

Husk arbejdsdagen på lørdag 14/5. Tilmelding på: selvbetjening.hftrillegaarden.dk

Fortsat god mors dag.

 

Djurssommerland

Hvornår
Lørdag den 4. juni kører vi i egne biler til Djurs Sommerland.

Kl. 9:00 mødes vi på parkeringspladsen (den med flagstangen☺) og I får udleveret billetter.

Pris
50 kr. pr. barn (til og med 15 år) og 100 kr. pr. voksen.

I prisen er inkluderet indgang til Djurs Sommerland, 1 sodavand/øl pr. person og en is pr. barn. Man medbringer selv mad og service til fællesspisning.

Fællesspisning
Mellem kl. 11 – 12.30 mødes vi alle til fællesspisning et sted i parken. Vi reserverer et af grillområderne, så vi kan sidde sammen og grille og spise vores medbragte mad. Mere info på dagen.

Tilmelding og betaling
Senest torsdag den 26. maj til:

●     Fleur, Egevej 15, tlf. 2032 1270

●     Annike, Bøgevej 3, tlf. 2223 4560

 

Ved tilmelding oplyser man også om man har plads i sin bil til en ekstra passager.

Vi glæder os til en fantastisk dag!

Børneudvalget

(Fleur, Egevej 15 og Annike, Bøgevej 3)

NB! Turen er kun for haveforeningens voksne, børn og eventuelle børnebørn.

Vi venter på tørvejr….

Så er vi nået dertil i fasen, hvor vi bare gerne vil være færdige, hvor det kan være svært at forstå hvorfor det sidste ikke lige bliver gjort, og hvor det på godt jysk er lidt træls.

Men, men, men som man også siger så skal det være skidt før det bliver godt.

Vi kan intet sige om hvornår de er færdige. Det der mangler nu er 100% vejrafhængigt. Så kryds fingre for at vi får en periode med knap så meget nedbør.

 

Bestyrelsesmøde 07. April 2016

Referat af bestyrelsesmøde d. 07/04

Til stede: Diana, Karin, Dino, Annette, Fleur, Kasper

Dagsorden:

1)                Godkendelse af Dagsordnen.

2)                Næste møder.

3)                Udvalg.

4)                Formandskab.

5)                Øvrigt – siden sidst.

6)                Planlægning.

7)                Byggesager.

8)                Evt.  

Referat:

1. Godkendelse af dagsordnen:

Enstemmigt godkendt.

2. Næste møder:

11/5 hos Karin

13/6 hos Dino

 

3.a Grønt:

 

3.b Økonomi:

 

3.c Havesalg:

Dino skriver under for foreningen på Byggeansøgning.

 

4. Formandsskab:

Vandsystem

Vi melder ud at om 10 dage lukkes brøndene til.

 

ATV –

 

Skraldespande kommer op i toppen og stå.

 

Ingen kloakbiler i regn og KUN den lille – ring evt. Risskov

5. Øvrigt – siden sidst:

Bla

6. Planlægning:

Diana

 

Djursland

 1. 100 for voksne og kr 50 for børn

7. Byggesager:

Bla

8. Evt.:

Bla

 

Klarmeldinger

Kære haveejer

Nu mangler vi kun at få koblet Granvej på vandsystemet. Samtidig begynder entreprenøren at klarmelde vejene. Jeg sender løbende sms ud til de haveejere som er klarmeldte og som bedes tjekke op på 3 ting:

 1. Er haven efterladt ordentligt (grov reetablering)
 2. Er der vand på
 3. Virker el (og evt. telefoninstallationer)

Indtil videre er Rønnevej, Pilevej og Birkevej (undtaget nr. 14 og 16) klarmeldt fra fredag kl. 14.

mvh
Kasper