Bestyrelsesmøde 24/10 2016

Referat af bestyrelsesmøde d. 24/10

Til stede: Karin, Dino, Fleur, Annette, Kasper og Diana

Dagsorden:

1)                Godkendelse af Dagsorden.

2)                Næste møder.

3)                Udvalg.

4)                Formandskab.

5)                Øvrigt – siden sidst.

6)                Planlægning.

7)                Byggesager.

8)                Evt.  

Referat:

1. Godkendelse af dagsordenen:

Enstemmigt godkendt.

2. Næste møder:

14. januar 2017 kl. 12:00 Bestyrelses Julefrokost. Mogador, Nørregade 34.

8. februar 2017, kl. 18.30 hos Annette.

7. Marts GF

3.a Grønt:

Vi holder fast i to timer til de fælles arbejdsdage.

3.b Økonomi:

Budget – vi har udarbejdet et foreløbigt budgetudkast som stadfæstes som forslag til GF efter afslutningen af årsregnskabet.

 

3.c Havesalg:

Fremvisning 30/10

5 haver til salg/kommer til salg

4. Formandsskab:

Repræsentantskabsmøde. Dino fortalte om sin oplevelse af den ekstraordinære generalforsamling hvor der blev valgt en ny formand. Mødet viste stor splid i forståelsen af haveforeningstanken. Hvad er det man vil som forening? Vi opfordrer til at man overholder de fælles regler af hensyn til vores forhold til kommunen.

 

Overgang til nye numre.

5. Øvrigt – siden sidst:

intet

6. Planlægning:

Skiltning

 • farve og størrelse, Klassisk gammeldags stil. Blå skilte med hvid skrift.

Parkeringsplads – Venter til foråret, helst i marts. Fliser kan afhentes, meldes ud.

Ral – Venter med til næste år.

Hæk

 • Egevej 2 – 1 liguster

 • Lærkevej 7 – 4 tjørn

 • Lærkevej 5 – 1 tjørn

 • Lærkevej 11 – 7 liguster

Vi køber nogle liguster-planter af Bøgevej 4 der har rigeligt i overskud.

Lukning af kørsel i haven. Efter 1. november lukker vi haven for kørsel med kodelås – koden sendes ud til medlemmerne..

 

7. Byggesager:

4 stk

8. Evt.:

intet

Bestyrelsesmøde 26. september 2016

Referat af bestyrelsesmøde d. 26/9 – 2016

Til stede: alle

Dagsorden:

1)                Godkendelse af Dagsordenen.

2)                Næste møder.

3)                Udvalg.

4)                Formandskab.

5)                Øvrigt – siden sidst.

6)                Planlægning.

7)                Byggesager.

8)                Evt.  

Referat:

1. Godkendelse af dagsordenen:

Enstemmigt godkendt.

2. Næste møder:

 1. oktober 2016, kl. 18:30 hos Fleur, Kantorparken 10, 2. tv.
 2. januar 2017 kl. 12:00 Julefrokost

3.a Grønt:

1 mellemhæk er for høj.

3.b Økonomi:

Udstyrsliste/maskinpark-konto/opgørelse.

Der er stadig en del der får girokort.

Ikke så mange der rykkes længere.

3.c Havesalg:

 

8 haver er under salg/er lige solgt
Lærkevej 1 nedlægges til fordel for etablering af p-plads.

4. Formandsskab:

Præmiefest – 22 deltagere.

5. Øvrigt – siden sidst:

Formanden for Kredsen Frede Kristensen er stoppet som formand/medlem af bestyrelsen da han har solgt sin have. Han fortsætter som konsulent for kredsbestyrelsen i en overgangsperiode.

6. Planlægning:

Flagstrygning. kl. 10.

Fleur – en enkelt og glas, kaffekrus. En kande kaffe.

Rundstykker 50 stk.

Kasper sørger for sange.

Anette et par kander kaffe.

Karin – et par kander kaffe.

Dino lidt øl og vand.

7. Byggesager:

Pilevej 11

Pilevej 6

Rønnevej 11

Pilevej 10 er på vej

8. Evt.:

 

Vand er aflæst så det nye “0” er lig den aflæsning vi har lavet i år.

Vi har et par hængepartier: Bøgevej 11, Egevej 9.

 

Bestyrelsesmøde 22. august 2016

Referat af bestyrelsesmøde d. 22/8

Til stede: alle

Dagsorden:

1)                Godkendelse af Dagsorden.

2)                Næste møder.

3)                Udvalg.

4)                Formandskab.

5)                Øvrigt – siden sidst.

6)                Planlægning.

7)                Byggesager.

8)                Evt.  

Referat:

1. Godkendelse af dagsordenen:

Enstemmigt godkendt.

2. Næste møder:

 1. september 18:30 hos Diana. 

3.a Grønt:

Hækhøjde.

Vi går en tjek runde den 17/9 kl. 10-13 og evt. 18/9. Vi plomberer vandure samtidigt.

Såfremt hækken ikke er klippet ned den til 25/9 kl. 12.00 bestiller vi haveservice for haveejers regning.

3.b Økonomi:

Vi sætter arbejdet i gang med resten af Bøgevej stakit.

Der er disponeret omkring kr. 30.000 til ekstra dræn.

Vi afsætter kr. 40.000 til container til værktøj.

3.c Havesalg:

Vi har syv haver til salg.

4. Formandsskab:

Foreningsservice – havesalg – Vi lægge det internt i foreningen til kr. 4.000 for et samlet havesalg. Vi overvejer hvordan vi deler den mellem køber og sælger.

Opdatering af vedtægter og ordensregler.

Nye adresser, skiltning m.v.

Maskinudlån/-leje – gulerod i forhold til arbejdsdage?

 • Vertikalskærer
 • Pladevibrator
 • Brændekløver
 • Kompostkværn
 • Højttryksrenser
 • div. håndværktøj
 • Motorsav

Rep. af veje – ekstra omgang med minigraver og stabilgrus.

Ærtesten.

Ibrugtagningstilladelser.

5. Øvrigt – siden sidst:

intet

6. Planlægning:

Plombering, uddeling af husnumre

Arbejdsdag, Kalk og barkflis, Gødning,

p-plads ved flagstang?

7. Byggesager:

 

8. Evt.:

Runde fødselsdage fra de 50. år

Jubilæum 25 og 50 år.

Bestyrelsesmøde 13. juni 2016

Referat af bestyrelsesmøde d. 13/06

Til stede:

Dagsorden:

1)                Godkendelse af Dagsordnen.

2)                Næste møder.

3)                Udvalg.

4)                Formandskab.

5)                Øvrigt – siden sidst.

6)                Planlægning.

7)                Byggesager.

8)                Evt.  

Referat:

1. Godkendelse af dagsordnen:

Enstemmigt godkendt.

2. Næste møder:

 1. august 18:30 hos Annette
 2. september 18:30 hos Diana

 

3.a Grønt:

Der er udtaget præmiehaver.

Der sendes to påtaler.

 

3.b Økonomi:

Har brug for hjælp.

Ordnede udlæg m.v.

 

3.c Havesalg:

 

 

Møde med vurderingsudvalget.

 

4. Formandsskab:

Plombering

 • Dino og Diana
 • Kasper laver en adresseliste

 

Havenumre

 

Udlejning af maskiner

 • Havefræser
 • Græstrimmer
 • Vertikalskærer
 • Kompostkværn
 • Pælebord

 

Sand, grus, m.m. til fælles brug.

 

Parkering

 

5. Øvrigt – siden sidst:

Bla

6. Planlægning:

Tysklandstur 13. august 2016

7. Byggesager:

Bla

8. Evt.:

Bla

 

Bestyrelsesmøde 11. maj 2016

Referat af bestyrelsesmøde d. 11/5

Til stede:

Dagsorden:

1)                Godkendelse af Dagsordnen.

2)                Næste møder.

3)                Udvalg.

4)                Formandskab.

5)                Øvrigt – siden sidst.

6)                Planlægning.

7)                Byggesager.

8)                Evt.  

Referat:

1. Godkendelse af dagsordenen:

Enstemmigt godkendt.

2. Næste møder:

 1. juni hos Dino.

3.a Grønt:

Enkelte nedslag.

Hækken skal ned i 160

3.b Økonomi:

Fint.

 

3.c Havesalg:

Der er gang i havesalget nu hvor vi har fået alle procedurer færdige.

 

 

4. Formandsskab:

Vandsystem – update

Nye adresser – er på vej

Hæk/hegn? Vi venter

5. Øvrigt – siden sidst:

 

6. Planlægning:

Bla

7. Byggesager:

Birkevej 14 – er klarmeldt

8. Evt.:

Bla

 

Adresser i haven

Det ser nu ud til at der forhåbentligt snart kan komme lidt skred i de nye adresser i haveforeningen.

Vi har fået fremsendt et svar fra kommunen med kommentarer på vores forslag til ny nummerering. Vi har fremsendt vores svar til disse kommentarer og afventer hvordan de forholder sig til disse.

Når vi når frem til enighed herom skal forslaget i en eller anden form for høring før de nye adresser kan implementeres.

I skal derfor være opmærksom på at alle haver indenfor overskuelig fremtid skal have nye husnumre.

Haveleje – saldoudligning

I forbindelse med indførslen af nyt betalingssystem, månedlig opkrævning og PBS har der i en overgangsperiode været mulighed for at betale sin haveleje på selvbetjeningen.

Det har vist sig at administrationen ved denne service er for stor og vi fjerner derfor muligheden for “at udligne sin konto”. Det vil derfor fremadrettet kun være muligt at betale havelejen via fremsendte giro eller over PBS.

Det er derfor vigtigt at du holder dine kontaktdata opdateret via selvbetjeningen så girokort kommer frem til dig.

Trillegården – update

Så ruller sommer ind over os og det syder og bobler i vores lille hyggelige koloni.

Generelt er etableringen af vandsystemet gået som forventet. Overordnet set stor tilfredshed men selvfølgelig rammer så stor en opgave nogen hårdere end andre. De sidste er først blevet koblet på vandet i sidste weekend, hvilket ikke er tilfredsstillende men det kan jo ikke rigtigt gøres om.

Jeg er blevet mødt med mange meninger og holdninger undervejs – sådan er det nok også. Jeg kunne have håbet, at alle de kloge kommentarer og den viden var blevet bragt i spil da vi ligesom lagde kortene på bordet på henholdsvis den ordinære og ekstraordinære generalforsamling: INGEN af os i bestyrelsen kunne kalde os eksperter. Vi er klogere nu, men eksperter er vi sgu’ fortsat ikke når det kommer til entreprenørarbejde. Jeg vil derfor ydmygest bede om ikke én gang til høre om, at det ene kunne eller burde være løst på en eller anden måde. Hvis man vil være behjælpelig så tænk fremad. Hvad kan der fremadrettet gøres for at udbedre eventuelle fejl og mangler. Der har været rig mulighed for at byde ind inden vi gik i gang. Bagklogskab kan ingen bruge til noget i denne sammenhæng.

I morgen mandag har jeg (forhåbentligt) afsluttende byggemøde. Jeg håber at de sidste fejl og mangler kan rettes hurtigst. Jeg melder ud når jeg ved hvordan og hvornår. Én af de største udfordringer er de blå stophaner. Vi har en løsning på det selv, men jeg er nødt til at holde mig til procedurerne i forbindelse med overleveringen så vi ikke kommer til at stå med ansvaret.

Når fejlene og manglerne er ordnet har vi “kun”, at der skal køres ærtesten ud på alle vejene. Dette bliver gjort når vi i byggekredsen vurderer, at vejene er klar til det. Vi forsøger at fremskynde det ved at køre stabilgrus på og tak til de hårdtarbejdende for et fantastisk stykke arbejde i weekenden. I næste weekend forventer vi at køre på med endnu en omgang stabilgrus så vi når hele vejen rundt i foreningen. Om ærtestenene kommer på om en måned, om et halvt år eller til næste år kan jeg derfor ikke svare på, men det giver ikke mening at kyle 100.000 ud af vinduet bare for at få ærtesten på så hurtigt som muligt, hvis det så alligevel viser sig at være for tidligt. Vi tilbageholder et beløb ca. svarende til det som det vil koste os at lægge ærtesten ud.

I de kommende måneder vil der være brug for at holde p-pladser tomme på enkeltdage så vi nemmere kan navigere med vejhøvlen. Den er ekstremt tung at løfte rundt på, hvis den skal vendes med håndkraft og kan dette undgåes de steder, hvor der er p-plads er dette en stor hjælp.

Husk arbejdsdagen på lørdag 14/5. Tilmelding på: selvbetjening.hftrillegaarden.dk

Fortsat god mors dag.

 

Djurssommerland

Hvornår
Lørdag den 4. juni kører vi i egne biler til Djurs Sommerland.

Kl. 9:00 mødes vi på parkeringspladsen (den med flagstangen☺) og I får udleveret billetter.

Pris
50 kr. pr. barn (til og med 15 år) og 100 kr. pr. voksen.

I prisen er inkluderet indgang til Djurs Sommerland, 1 sodavand/øl pr. person og en is pr. barn. Man medbringer selv mad og service til fællesspisning.

Fællesspisning
Mellem kl. 11 – 12.30 mødes vi alle til fællesspisning et sted i parken. Vi reserverer et af grillområderne, så vi kan sidde sammen og grille og spise vores medbragte mad. Mere info på dagen.

Tilmelding og betaling
Senest torsdag den 26. maj til:

●     Fleur, Egevej 15, tlf. 2032 1270

●     Annike, Bøgevej 3, tlf. 2223 4560

 

Ved tilmelding oplyser man også om man har plads i sin bil til en ekstra passager.

Vi glæder os til en fantastisk dag!

Børneudvalget

(Fleur, Egevej 15 og Annike, Bøgevej 3)

NB! Turen er kun for haveforeningens voksne, børn og eventuelle børnebørn.

Vi venter på tørvejr….

Så er vi nået dertil i fasen, hvor vi bare gerne vil være færdige, hvor det kan være svært at forstå hvorfor det sidste ikke lige bliver gjort, og hvor det på godt jysk er lidt træls.

Men, men, men som man også siger så skal det være skidt før det bliver godt.

Vi kan intet sige om hvornår de er færdige. Det der mangler nu er 100% vejrafhængigt. Så kryds fingre for at vi får en periode med knap så meget nedbør.